Så gör du för att undvika för låg ersättning vid föräldraledighet

Publicerad: 2016-11-14

Om du är föräldraledig mer än sex dagar i följd kommer ditt löneavdrag från Försvarsmakten att bli högre än ersättningen från Försäkringskassan om du inte påtalar för kassan att du har så kallad oregelbunden arbetstid.

Problemet uppkommer vanligen när en anställd tar ut sina tio pappa/mammadagar i samband med barns födelse eller adoption, eller vid längre VAB.

Enligt nuvarande villkorsavtal drar Försvarsmakten av lön även för exempelvis helgdagar där du inte är arbetstidsplanerad. Det är viktigt att du i samtal med Försäkringskassan redovisar det belopp som Försvarsmakten avser dra av från din lön, så att du kan påvisa att även helgdagar dras bort. Då kommer du att kunna få ersättning som speglar ditt faktiska löneavdrag.

Problemet uppkommer inte om du söker föräldraledighet månadsvis, då ser beräkningen annorlunda ut. Det är endast vid tillfällig föräldraledighet/VAB som problemet uppkommer.

Officersförbundet (genom förhandlingsorganet OFR) och Arbetsgivarverket är överens om att problemet ska rättas till från och med 1 juli 2017, genom modifiering av formuleringar i villkorsavtalet.

– Vår uppfattning är att problemet då ska vara åtgärdas. Vi får tillsammans med medlemmarna bevaka att lönesystemet kommer att fungera korrekt i och med det datumet, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet.