Ny medlemsundersökning

Publicerad: 2016-11-25

Ytterligare en medlemsundersökning genomförs nu för att följa upp vårens medlemsundersökning.

 

Officersförbundet genomför just nu en extra medlemsundersökning. Som du kanske känner till har sommaren och hösten präglats av viss dramatik när det gäller avtal- och ersättningar. Försvarsmakten sade upp två avtal, men tog sedan tillbaks uppsägningen efter att förbundet lyft frågan till den statliga nivån.

– Vi vill se i vilken mån detta fått medlemmar att ändra syn på förbundet och Försvarsmakten, jämfört med läget i våras då vi gjorde den stora medlemsundersökningen. Vi vill veta hur medlemmarna påverkats för att få bättre underlag då vi fortsätter att jobba för rimliga löner och ersättningar för den militära personalen, säger Lars Fresker, förbundsordförande, Officersförbundet. 

Runt 1 000 medlemmar har blivit kontaktade och sista svarsdag är 4 december. Tack för din medverkan i undersökningen!