Förhandlingarna om årets rals fortsätter

Publicerad: 2016-11-14

Förhandlingarna om årets Rals fortsätter

Officersförbundet och Försvarsmakten fortsätter
förhandlingarna kring årets Rals.

Det centrala Ralsavtalet öppnar för traditionell förhandling på förbandsnivå om parterna på Försvarsmaktsnivå blir överens om det. Det betyder att officersföreningen på förbandet och förbandsledningen förhandlar om de individuella löneökningarna. I en sådan förhandling kan Officersförbundet syna om individens löneutfall stämmer överens med exempelvis prestationsvärderingar och liknande.

För att se Officersförbundets yrkande i årets Försvarsmakts-Rals i sin helhet, se Officersinfo nr 16/2016.