FM-Rals 2016 är färdig

Publicerad: 2016-11-25

Årets lönerevision, Rals, är färdig på försvarsmaktsnivå och nu tar förhandlingar vid på förbandsnivå om medlemmarnas individuella löner.

Försvarsmakten och OFR/O FM har tecknatkollektivavtal om hur lönerna ska förhandlas på förbanden. Den största nyheten är att officersföreningarna och arbetsgivarna på förbandsnivå ska bli överens om vilka löner som ska gälla från 1 oktober 2016. Det kommer ske genom förhandling som avslutas med att det sluts kollektivavtal.

– Jag anser att det är ett bra avtal som vi har tecknat med Försvarsmakten gällande Rals 2016. Vi kommer nu återgå till traditionell förhandling på förbandsnivå vilket möjliggör en bättre kvalité vid arbetet med lönebilden på respektive förband, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef på Officersförbundet.

Fokus på jämställda löner
En tidigare genomförd lönekartläggning haridentifierat ett behov av en särskild satsning på jämställda löner. Parterna är eniga om att en hög ambitionsnivå behövs. Arbetet med jämställda löner ska ske dedikerat under flera år.

– Vi är även överens om hur viktigt det är med jämställda löner och både vi och Försvarsmakten kommer nu ha särskilt fokus på detta för att komma tillrätta med ett problem som arbetsgivaren har påvisat. Förbandens yrkanden utifrån särskilda satsningar har även omhändertagits på ett bra sätt, säger Nyberg.

ASOU ingår i lönerevisonen
Ytterligare ett tillägg är att även arbetstagare som är tjänstlediga för genomförande av anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) ingår i lönerevisionen.

– Det är en viktig signal i årets avtal att elever på ASOU nu kommer revideras som vilken annan anställd som helst, det är både bra för rekrytering och bibehålla-perspektivet, säger Nyberg.

I årets avtal har Officersförbundet och Försvarsmakten förbundit sig till att starta ett arbete med att överse lönestrukturen för samtliga befattningar i Försvarsmakten. Ett särskilt fokus skall vara att analysera höjda lägsta löner för GSS och yrkesofficerare.

– Vi yrkade på att redan i denna Rals bestämma lägstalöner men Försvarsmakten känner sig inte bekväm med detta steg redan nu utan anför att de inväntar Personalförsörjningsutredningen och det remissvar som FM ska lämna till regeringen, säger Susanne Nyberg.

Läs årets avtal här (Du måste logga in på dina sidor).