Skyddsombudens dag

Publicerad: 2016-10-26

Den 26 oktober är det skyddsombudens dag

Har du som skyddsombud uppmärksammats idag, onsdagen den 26 oktober? Det borde du har gjorts. För du är en oerhört viktig spelare för dina arbetskamrater, för Officersförbundet och för arbetsgivaren.

Som skyddsombud har du verktygen och musklerna att verkligen göra avtryck i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan handla om att förmå arbetsgivaren att komma till skott att åtgärda jourrummet som inte har rätt standard eller att initiera en utredning av det dåliga samarbetsklimat på kompaniet. Det går att förändra! Och den som kan se till att det blir verkstad är skyddsombudet.

Under de senaste fyra–fem åren har sjukskrivningstalen med stress som orsak skjutit i höjden. Regeringen har sagt att det är oacceptabelt och att trenden måste brytas. Men ansvaret för det är överlämnat till arbetsmarknadens parter.

Och det är där du som skyddsombud kommer in – DU är nämligen en av arbetsmarknadens parter. Det är du, din chef och din lokalförening som nu ska se till att den stressrelaterade ohälsan inte får fäste på din arbetsplats.

Det kan bl.a. göras genom att omsätta föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö till konkret handling och att granska nästa års verksamhetsuppdrag så att det råder balans mellan uppgifter och resurser.

Är du inte nöjd med takten på din chefs arbete, ta stöd av förbandets huvudskyddsombud. Får du inte gehör, begär åtgärder med stöd av arbetsmiljölagen. Ta plats, sätt agendan!

Tack för att du tagit på dig skyddsombudsuppdraget. Du har Officersförbundet i ryggen!

Lars Fresker, Ordförande Officersförbundet