Ralsförhandlingar pågår

Publicerad: 2016-10-26

Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlar just nu kring årets Rals.

– Officersförbundets vilja är att medlemmarna ska få bättre möjlighet till relevant löneutveckling. Exakt hur det kommer att se ut går inte att säga ännu eftersom förhandlingar fortfarande pågår på Försvarsmaktsnivå, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Två möjligheter

Det centrala Ralsavtalet öppnar för traditionell förhandling på förbandsnivå om parterna på Försvarsmaktsnivå blir överens om det. Det betyder att officersföreningen på förbandet och förbandsledningen förhandlar om de individuella löneökningarna. I en sådan förhandling kan Officersförbundet syna om individens löneutfall stämmer överens med exempelvis prestationsvärderingar och liknande.

I årets medlemsundersökning framkommer att två av tre av förbundets medlemmar upplever att de inte kan påverka sin löneutveckling.

– Vårt mål i förhandlingarna är att detta måste bli bättre. Anställda måste uppleva att deras prestation och vilja till ansvarstagande i tjänsten påverkar löneutvecklingen, annars kommer personal att tappa motivationen till yrket och lämna myndigheten, säger Susanne Nyberg.

Nästa förhandlingsträff med Försvarsmakten är nu på fredag.

För att se Officersförbundets yrkande i årets Försvarsmakts-Rals i sin helhet, se Officersinfo nr 16/2016.