Nytt avtal för statligt anställda

Publicerad: 2016-10-07

Nytt avtal för statligt anställda undertecknat

Förhandlingsorganet OFR/S,P,O har i veckan tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på 2,2 procent. Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 oktober.

– Vi är nöjda med att fått till en reglering som gör att vi kan förhandla om lönerevision ute på förbandsnivå. Det tror vi kommer att göra lönerevisionerna bättre, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Utöver lönevillkoren har förhandlingarna också rört andra arbetsvillkor. Vi är mycket nöjda med att ha fått igenom höjda ambitioner för arbetsmiljön eftersom det är en viktig fråga för många medlemmar. Vi kommer tillsammans med Arbetsgivarverket att fortsätta med arbetsmiljöutbildningar och dessa kommer utökas med frågor om stress och arbetsbelastning. 

– Med det nya avtalet ökar det fackliga inflytandet över lönebildningen, vilket gör att fler medlemmar får en rättvis lön. Vi kommer nu noga följa upp detta i de fortsatta förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Det fackliga inflytandet över lönestrukturen stärks och det ser vi som en framgång.

–  Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på 2,2 procent i löneökningar inför löneförhandlingarna på arbetsplatserna. Särskilt eftersom vår motpart inte ville ha en fastställd siffra i avtalet. För oss är siffersatta löneökningar ett sätt att garantera varje arbetsplats höjda löner, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Officersförbundet förhandlar på statlig nivå som en del av OFR, där statstjänstemän, poliser och officerare ingår. OFR är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar 100 000 anställdsa. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet. Tull-Kust och Ledarna.

Fotnot: Denna text är ett pressmeddelande som publicerades onsdagen den 5 oktober. Nu vidtar förhandlingar på försvarsmaktsnivå kring hur det centrala Rals-avtalet ska omsättas i Försvarsmakten.