Fortsatta förhandlingar om övriga avtal

Publicerad: 2016-10-26

Officersförbundet och Försvarsmakten fortsätter förhandlingarna kring avtalen som rör arbetstid, rörlighet och ÖVA.

– I nuläget kan jag konstatera att vi fortfarande står långt från varandra, även om Försvarsmakten nu säger sig ha släppt sitt besparingskrav, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Officersförbundets vilja är fortsättningsvis att nya avtal som lägst ska innehålla samma värde som dagens avtal. Värden kan omfördelas inom eller mellan avtal men målsättningen är hela tiden att medlemmarna skall få ersättning för all tid de står till arbetsgivarens förfogande.

”Värdet på ett avtal” är ett uttryck för hur mycket pengar och tid som ett eller flera avtal genererat under det år som förbundet och Försvarsmakten utgår från som grund för förhandlingarna.