Försvarsmakten tar tillbaka besparingskrav

Publicerad: 2016-10-07

På torsdagen mötte Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer (ATO), Försvarsmakten i en första förhandlingsträff sedan den tillbakatagna uppsägningen av två kollektivavtal. Försvarsmakten uppger nu att den tidigare målsättningen om att minska värdet på kollektivavtalen med 100 miljoner är slopad.

– Vi hoppas att FM verkligen menar det man säger till oss vid förhandlingsbordet, nämligen att kravet på att spara 100 miljoner nu är borta, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Officersförbundet har även mottagit  Försvarsmaktens svar på förbundets senaste yrkande rörande de olika avtal som är under förhandling. Svaret innehåller möjligheter att befästa det vi tidigare  varit överens om men även se över helt nya förslag till effektiva lösningar för verksamheten och personalens bästa.

– Detta är ett väldigt positivt besked, Försvarsmakten uttrycker nu en vilja att börja förhandla och eventuellt omfördela värden, inte ta bort.  Därmed står vi nu inför en situation där det finns ett utgångsläge att föra realistiska förhandlingar, säger Susanne Nyberg.

Fortfarande finns det ett antal frågor som måste lösas i förhandlingarna, där förbundet och myndigheten stått långt från varandra. Dessa frågor är bland annat den rättsliga tolkningen av EU:s arbetstidsdirektiv, kostnader och eventuell metod för att öka personalens arbetstid på bekostnad av ledighet under vissa förutsättningar.

– Vi uppfattar att Försvarsmaktens vilja att få ut mer arbetstid ur personalen och minska ledigheten kvarstår. Vi hävdar fortsatt att personalen ska ha betalt för all tid man står till arbetsgivarens förfogande  (i ledighet och/eller ekonomisk ersättning) , annars riskerar Försvarsmakten fler avhopp, än svårare rekrytering och risk för ökad ohälsa, säger Susanne Nyberg

Officersförbundet förstår att Försvarsmakten känner sig pressad, men menar att en stor del av problemet handlar om att myndigheten inte är dimensionerad för en kontinuerlig verksamhet på nuvarande nivå. Det kan myndigheten inte lösa inom ram, oavsett kollektivavtal. Detta är en politisk fråga där Försvarsmakten måste vara ärlig mot politiken.

Oavsett de frågor som skiljer uppfattar förbundet det som positivt att Försvarsmakten tagit intryck av medlemmars starka reaktioner på besparingsplanerna sedan i våras.