Officersförbundet har lämnat följande yrkanden i förhandlingarna

Publicerad: 2016-09-27

Vårt senaste förslag på lösningar framförde vi till FM 16 juni. Försvarsmakten inte svarat på våra förslag. Innebörden i förbundets senaste yrkande är att:

Vi är villiga att avtala om att arbetstidslagen och de aktuella centrala avtalen inte ska gälla för Försvarsmakten. Istället vill vi tillsammans med Försvarsmakten göra verksamhetsanpassade avtal.

Nedanstående har förbundet inte motsatt sig