Läget i övriga förhandlingar med Försvarsmakten

Publicerad: 2016-09-27

Vid sidan av Rals-förhandlingarna, pågår bland annat förutom 31 tvister, samt fortsatta förhandlingar om arbetstids- och rörlighetsavtalen.

Huvudmålet är att se till att Försvarsmaktens nuvarande missbruk av insatsarbetstid avbryts. Arbetet försvåras av Försvarsmaktens hållning i själva grundfrågan, samt viljan att spara 100 miljoner på avtalen.

– Vi räknar med ett skriftligt svar av Försvarsmakten imorgon fredag den 23 september, utifrån vårt yrkande i förhandlingarna om att förbättra arbetstidsavtalet, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef. 

Om Försvarsmakten fortsätter att inte visa någon riktig vilja att komma Officersförbundet till mötes måste förbundet fråga sig om det är någon mening att fortsätta förhandla.

– Kanske får vi bättre verkan genom att lyfta varje felaktigt fall av insatstid till tvist och på så sätt gaffla in vad som är rätt och vad som är felaktig tillämpning av avtalet. Ett mycket märkligt sätt att överlåta till juridiken att tolka vårt arbetstidsavtal istället för att parterna själv tar sitt ansvar och kommer till gemensam lösning säger Susanne Nyberg.

Ökad insatsarbetstid

Officersförbundet konstaterar att samtidigt som Försvarsmakten agerat mycket saktfärdigt, har myndigheten på bredd ökat användandet av insatsarbetstid till rekordhöga nivåer. Förbundet konstaterar att det tyder på en mycket låg vilja att ta ansvar för undertecknade avtal från Försvarsmaktens sida, vilket är synnerligen anmärkningsvärt för en statlig myndighet.