Konsekvenser av Försvarsmaktens uppsägning

Publicerad: 2016-09-27

Konsekvenser av Försvarsmaktens avtalsuppsägning

Uppsägningen av de två avtalen kommer att påverka Officersförbundets medlemmar. Förbundet jobbar just nu intensivt med att utreda konsekvenserna.

– Detta är så klart ett mycket olyckligt vägval av Försvarsmakten. Förbundet jobbar med att klarlägga konsekvenserna, men vi kommer inte att kunna ge tydliga svar idag på alla frågor som kan uppkomma, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.

Det viktigaste att minnas är att till och med årsskiftet gäller nuvarande avtal.

– Det går inte att sätta någon sannolikhet för om det kommer att finnas något avtal innan dess. Just nu står vi långt ifrån varandra, framförallt på grund av Försvarsmaktens oförmåga att bedriva en seriös förhandling, säger Peter Löfvendahl.

De mest uppenbara konsekvenserna kommer att publiceras av Officersförbundet på förbundets hemsida.