Frågor och svar om överenskommelse om ÖVA och rörlighetsavtalet

Publicerad: 2016-09-30

Frågor och svar om överenskommelsen om ÖVA och rörlighetsavatalet

Försvarsmakten har tagit tillbaks uppsägningen av rörlighetsavtalet och ÖVA och parterna är överens om hur det fortsatta förhandlingsarbetet ska bedrivas. Vad betyder denna överenskommelse? Läs mer här!

Fråga: Vad betyder detta för de två avtalen?

Svar: De är åter giltiga utan slutdatum.

Fråga: Vad innebär att förhandlingar ska ske under hösten?

Svar: Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om att försöka hitta en lösning innan året är slut.

Ingen part får ensidigt säga upp något av avtalen förrän tidigast 28 februari 2017.

Fråga: Har Försvarsmakten tagit tillbaka sin siffra om besparingar på 100 miljoner?

Svar: Officersförbundet har inte fått officiellt besked, men förbundet uppfattar att Försvarsmakten har tagit intryck av kritiken från Officersförbundet och förbundets medlemmar, vilka även är myndighetens anställda.

Fråga: Vad händer om ni inte blir överens?

Svar: Det vet vi inte, men:

Fråga: Jag har tillfrågats om att tjänstgöra på annan ort och pendla med start nästa år, vad innebär det om Försvarsmakten väljer att säga upp avtalet igen.

Svar: Dina villkor och ersättningar är giltiga under förutsättning att det finns ett underliggande kollektivavtal som stödjer dem. Det är möjligt för Försvarsmakten (eller Officersförbundet) att säga upp de två avtalen från och med den 28 februari 2017. Officersförbundet vet inte vilka ingångsvärden Försvarsmakten bär med sig 6 oktober.

Om du ställs inför en möjlig pendling eller annan förrättning, var tydlig mot din chef med hur du ser på villkorens betydelse! Be chefen rapportera personalens inställning uppåt så att myndigheten får ett korrekt beslutsunderlag i sina förhandlingar med Officersförbundet!

Fråga: Varför har Officersförbundet valt att göra detta?

Svar: Officersförbundet upplever att Försvarsmakten insett vilka problem det skapar att säga upp avtal – både avseende personalens moral samt även de rent förhandlingsstekniska problemen. Officersförbundet uppfattar att de båda faktorerna påverkat Försvarsmaktens vilja att förhandla.

Vidare: Nu finns avtalet kvar vilket kommer att ge medlemmar exempelvis på tjänsteresa, förrättning eller till sjöss, ersättningar de annars inte hade fått, vilket är en mycket viktig parameter.

Fråga: Har förbundet lovat att gå med på sänkningar av några ersättningar som en del i denna överenskommelse?

Svar: Nej!