Anmäl dig till kurs i arbetsmiljörätt för chefer

Publicerad: 2016-09-27

Officersförbundet bjuder in till höstens kurs i arbetsmiljörätt för chefer. Tidigare kurser har snabbt blivit fulltecknade – så anmäl dig i tid. Kursen genomförs 8 november, anmäl dig senast 30 september.

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen är en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

Anpassad för chefsmedlemmar

Officersförbundet vill därför erbjuda dig en möjlighet att delta på en kurs i arbetsmiljörätt anpassad för våra chefsmedlemmar i Försvarsmakten och angränsande försvarsmyndigheter. Kursen genomför vi tillsammans med Zober Arbetsmiljö AB. Föreläsare/lärare är Benny Gustafsson och förre överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Kursens målgrupp är du som är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller blivande dito eller enhetschef motsv. som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller du som är intresserad av att utveckla dig inom arbetsmiljöområdet.

I kursen kommer följande områden att belysas:

Kursen är en endagskurs som genomförs tisdagen den 8 november 2016. Kursen startar kl. 1000 och pågår till ca kl. 2000 på Quality Hotel Globen. Inom ramen för kursen informerar också förbundsordförande Lars Fresker om förbundet och de dagsaktuella frågorna. Kvällen avslutas därefter med enklare samkväm för de som bor kvar.

Kommendatur

Officersförbundet står för resa, kost och logi. Om du efter dialog med din arbetsgivare inte får genomföra kursen på arbetstid så ersätter Officersförbundet dig för förlorad arbetsinkomst. Officersförbundet kompenserar dig dock inte för restid eller övriga omkostnader.

Avsikten är att du reser till Stockholm på kursdagens morgon och åker hem morgonen efter kursen.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till kursen genom att skicka in namn, personnummer, adress, arbetsplats, befattning, telefon, e-postadress och om du önskar boende eller inte direkt till: carina.viklund@officersforbundet.se senast fredag den 30 september 2016.

Du får bekräftelse samt anvisningar via e-post för de praktiska arrangemangen senast den 21 oktober. OBS anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen och dess innehåll, kontakta mikael.boox@officersforbundet.se