Officersförbundets medlemmar: Mitt förband klarar inte sin uppgift

Publicerad: 2016-07-04

Pressmeddelande. Åtta av tio militärer anser fortfarande att deras förband saknar materiel, utbildning eller personal för att lösa sina uppgifter. Det framkommer i Officersförbundets medlemsundersökning som presenteras imorgon, tisdag, i Almedalen.

– Vår undersökning visar på att försvaret är i fortsatt obalans. Försvarsbeslutet har inte löst problemen, kraven på vad Försvarsmakten ska kunna ökar i högre takt än vad politikerna tillfört pengar. Det syns på flera sätt, bland annat på den bristande framtidstron, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Sex av tio yrkesofficerare har övervägt att sluta under det föregående året, framförallt beror det på bristande framtidstro, bland yngre officerare är lönen och anställningsvillkoren dominerande. I gruppen soldater och sjömän uppger sju av tio att de övervägt att sluta under det senaste året. För denna grupp är det löner och villkor som dominerar till varför de funderat på att lämna försvaret.

– Försvarsmakten försöker just nu försämra de försvarsanställdas villkor. Det slår mot försvarets kärna, nämligen de anställda. Att tvinga de anställda att subventionera ett försvar som politikerna inte vill finansiera kommer inte att fungera på sikt, säger Lars Fresker.

Utöver ovanstående resultat visar rapporten även en viss förstärkning av de anställdas förtroende för försvarsmaktsledningen, färre uppger sig diskriminerade men kvinnor är fortfarande överrepresenterade, även soldater och sjömän upplever sig ibland bli dåligt bemötta. När det gäller säkerhetsläget framkommer en dubbel bild: Färre anställda uppger sig gjort avsteg från säkerhetsbestämmelserna, samtidigt uppger fler svarande att de inte känner till reglerna.

Rapporten presenteras på Försvarspolitisk arena, Sankt Hansgatan 11, tisdag 5 juli, 13:00-13:45. Då kommer Officersförbundet och Försvarsmakten att diskutera resultaten. Seminariet kan även ses via https://www.youtube.com/embed/3KJHhpX4Kes

Undersökningen har gjorts av Ipsos och baserar sig på ett slumpmässigt urval om 1400 av Officersförbundets medlemmar. Svarsfrekvensen är 60 procent.

Ipsos har genomfört både deskriptiv och kvalitativ bortfallsanalys för att säkerställa representativitet i svaren. Officersförbundets rapport, frisvar och analys bifogas detta pressmeddelande.