Semester kan inte kombineras med beredskap

Publicerad: 2016-06-09

På vissa förband förekommer att Försvarsmakten försöker kombinera semester och nationell insatsberedskap, eller beredskap. Det är inte möjligt. Har du semester är du ledig.

Det är semesterlagen som styr ledigheten. Den innebär att om du har semester ska du vara ledig och behöver inte anpassa din verksamhet utifrån Försvarsmaktens behov.

Det finns endast ett undantag från denna regel och det är om du ingår i ett förband med hög internationell insatsberedskap (R10). I dessa fall utgår en beredskapsersättning om 5500 kronor per månad.

Planera och rapportera

Officersförbundet är väl medvetet om att Försvarsmakten uppfattar sig pressat och ser svårigheter med att ha den personella närvaro under ledigheterna som man skulle önska.

– Det handlar om att planera ledigheterna klokt, men också om att acceptera vad lag och avtal säger och planera verksamheten utifrån det. Om myndigheten följer den linjen även när man skickar underlag till regeringen kommer politikerna att få en tydlig bild av hur underdimensionerad Försvarsmaktens personal är för de anbefallda uppgifterna, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet anser att det är uppenbart att personalen måste få möjlighet att vara ledig och återhämta sig, tillsammans med vänner och familj, utan att behöva känna kontinuerlig press att behöva kunna inställa sig till tjänstgöring.