Nya insatstillägg klara

Publicerad: 2016-06-01

Försvarsmakten har nu beslutat om nya insatstillägg.

Ett insatstillägg baseras på insatsens mandat, intensitet, hot och umbäranden. Insatstilläggen gäller från 2015-04-01. Sänkta insatstillägg träder i kraft för personal som påbörjar tjänstgöring i insatsområdet från och med 2015-08-01.

Officersförbundet och övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten har samverkat beslutet i enighet.

Tillägg 2016-06-01: Ovanstående belopp gäller även under 2016 tills en ny översyn är färdig. Enligt plan ska nya belopp fastställas innan sommarledigheterna  2016.