Idag inleddes avtalsörelsen inom staten

Publicerad: 2016-06-22

Idag inleddes avtalsrörelsen inom staten

Idag, onsdag, inleddes årets avtalsrörelse för de statliga anställda, bland annat den militära personalen. Officersförbundet vill se siffersatta löneökningar och att de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.

– De statliga myndigheterna försöker samfällt urholka villkoren för personalen. Vi håller emot och tror inte att det gynnar staten att försämra villkoren för sina anställda. Läget inom många myndigheter är redan pressat, precis som inom Försvarsmakten, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet förhandlar visavi staten genom förhandlingsorganisationen OFR/ S, P, O*.

Motparten är Arbetsgivarverket där Försvarsmakten och övriga statliga myndigheter ingår. Avtalet som ska omförhandlas berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor.

Ökat inflytande

För anställda i staten är det viktigt med en bra löneutveckling och att alla medlemmar har rätt till en löneökning. Våra medlemmar vill också få ett ökat inflytande över sin arbetstid, lön och arbetsmiljö och möjligheten att påverka sitt arbete. 

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2016. När ett avtal väl är slutet på central nivå kommer förhandlingar att inledas på Försvarsmaktsnivån kring hur det centrala avtalet ska omsättas inom myndigheten.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.