Flera tvister lösta efter förstärkning

Publicerad: 2016-06-14

Tack vare att Försvarsmaktens juridiska stab fått temporär förstärkning har ett antal tvister kunnat lösas den senaste tiden.

– Vi uppskattar att Försvarsmakten stärker sin bemanning. Det gagnar alla parter att vi kan lösa de ärenden som ligger på bordet, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör. 

Varje avslutad tvist ger en tydlig signal om hur lagar och avtal ska tillämpas och ger alla parter möjlighet att justera sitt agerande för att undvika kommande tvister.

De tvister som nu har lösts kommer att läggas in i tvistlistan på hemsidan. Eller läs mer i Officersinfo nr 8 här.

Kvarvarande ärenden

Förhandlingarna om semesterlönegarantin och arbetstidsavtalet inklusive insatsarbetstid har inte lösts.

Arbetstidsförhandlingarna försvåras av att Försvarsmakten framhärdar i sin vilja att minska värdet i kollektivavtalen med 100 miljoner. Officersförbundet och övriga arbetstagarorganisationers motstånd fortsätter.