Avgjort: Försvarsmaktens huvudskyddsombud är behörig

Publicerad: 2016-06-09

Frågan om Försvarsmaktens huvudskyddsombud (FM HSO) är nu avgjord. FM HSO är behörig, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut. FM HSO har därför även rätt att göra en så kallad 66a-begäran till Arbetsmiljöverket.

– Detta är ett glädjande beslut då det ger legitimitet både åt FM HSO och den centrala arbetsmiljökommittén, säger Peter Löfvendahl.

Arbetsmiljöverket skriver vidare i sitt beslut att man inte anser att det finns någon anledning för verket att ge Försvarsmakten ett förebud eller något föreläggande om att genomföra de åtgärder som FM HSO krävt i sin 66a-begäran till verket.

Arbetsmiljöverket skriver dock att det finns brister i Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete, men att verket inte kan utesluta att myndighetens planerade åtgärder får avsedd effekt. 

– Vi beklagar att Arbetsmiljöverket avslog själva sakframställan med motivet att det pågår en översyn av FM:s systematiska arbetsmiljöarbete. Ett föreläggande om en bortre tidsgräns för arbetet skulle understödja vår strävan att få till förbättringar, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet hoppas nu att Försvarsmakten på allvar vill börja samarbeta med skyddsorganisationen i att se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet blir bättre.

– Vi får signaler från olika förband att personal-, tids- och materielbrister gör att det genas i kurvorna. Målet för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att minska risken för allvarliga skador och dödsfall, samt även minska risken för att personal blir utbrända till följd av arbetsbelastningen, säger Peter Löfvendahl.

Läs beslutet i sin helhet nedan.