Semesterlönegarantiskulder på upp till 6000 kronor skrivs av!

Publicerad: 2016-05-17

Officersförbundet har idag kommit överens med Försvarsmakten om en förlikning för semesterlönegarantiskulderna.

Vi kan nu glädja våra medlemmar med att vi nått en lösning som innebär att skuldbelopp upp till och med 6 000kr helt skrivs av, därutöver sker avskrivning med 50%. För den som har en skuld på exempelvis 8 000kr innebär det att du kommer återbetala 1 000kr, om du accepterar förlikningslösningen.

Medlemmar med skulder på över 6000 kronor kommer att ges en möjlighet att tacka nej till förlikningslösningen.

Då kommer Försvarsmakten och Officersförbundet att genomföra förhandlingar i varje individuellt fall för hela beloppet utifrån de faktorer som redan har beskrivits i Officersförbundets PM.

Försvarsmakten avser även betala tillbaks pengar i enlighet med förlikningen till de anställda som redan gett ett kvittningsmedgivande.

Officersförbundet kommer under morgondagen att ge ut mer detaljerad info kring hur den fortsatta processen kommer att gå till.