Mer information om semesterlönegarantiskulderna

Publicerad: 2016-05-18

Mer info om semesterlönegarantin

Officersförbundet och Försvarsmakten har nu kommit överens i tvisten om semesterlönegarantin. Här kommer mer utförlig information, samt några frågor och svar.

En förlikning har ingåtts som innebär att bestridda skulder upp till och med 6000 kronor avskrivs. Har du en skuld över 6000 kronor ska hälften av det överskjutande beloppet betalas tillbaka.
Om du har en bestridd skuld över 6000 har du också möjlighet att avvisa förlikningen och få individuell prövning av ditt ärende.

Brev på posten

Officersförbundet kommer nu att skicka ut ett brev till de cirka 150 medlemmar som har bestridit sin skuld och har en skuld överstigande 6000 kronor. De som accepterar förlikningen ska ange det på den svarstalong som finns i brevet. Svarstalongen kan även skrivas ut på Officersförbundets hemsida.

Antingen skickar du den per post till kansliet, eller så scannar du in en underskriven talong och mejlar till kansliet@officersforbundet.se. Skriv gärna Svar om förlikning – semesterlönegaranti i ärenderaden.
För att Officersförbundet ska veta vilka ärenden som återstår är det viktigt att du tar ställning till förlikningslösningen senast den 13 juni.

– Det har varit en lång process med många möten mellan oss och Försvarsmakten som lett fram till denna lösning. Vår förhoppning är att utbetalningar av löner och ersättningar ska fungera bättre i framtiden, samt att lönespecifikationerna ska bli enklare att läsa, säger Peter Löfvendahl.

Vad händer om jag inte accepterar?

För de som inte accepterar förlikningen kommer Försvarsmakten att begära tvist med Officersförbundet på hela skuldsumman och varje ärende kommer att förhandlas individuellt utifrån rådande praxis. Läget finns beskrivet i Officersförbundets PM i ämnet. Se länkblock längst ned på denna sida. 

Även semesterlönegarantiskulder för de anställda som ej bestritt sin skuld, utan betalat dem, efterskänks i enlighet med förlikningen. Officersförbundet har endast koll på de skulder som bestritts av medlemmar. Försvarsmakten kommer att hantera de skulder som redan kvittats och kommer att informera om det.

Frågor och svar:

Vem ska jag kontakta om inte nedanstående svar besvarar mina frågor?

Svar: Ring Officersföreningen på ditt förband. De har sammanhållna listor på de som bestridit.

Vad händer nu om jag har en skuld över 6000 kronor?

Svar: Officersförbundet har koll på de medlemmar som bestridit sin skuld. Vi kommer att gå ut till de cirka 150 medlemmar som har en bestridd skuld på över 6000 kronor. De 150 kommer att få ett brev där de kommer att få ta ställning till om de accepterar förlikningen eller om de vill ha en individuell förhandling rörande sin skuld.

Jag bestred aldrig min skuld, men ni skriver att jag ska få tillbaka i enlighet med förlikningen. Vad händer nu?

Svar: Officersförbundet har inga uppgifter på de skulder som inte bestridits. Försvarsmakten kommer att informera berörda om hur och när de avser betala tillbaka obestridda skulder.

Jag har slutat jobba i Försvarsmakten men var medlem i Officersförbundet när det skedde. Vad händer nu?

Svar: Om du bestred och var med i Officersförbundet kommer du att få tillbaka dina pengar. Tillvägagångssätt för de som inte bestridit kan Försvarsmakten svara på. Ring HR-C för kontroll. Det kan dock vara poäng att vänta några dagar så att FM hinner sprida info om förlikningen i HR-spåret.