Vill du jobba mer utan att få mer betalt?

Publicerad: 2016-04-28

En av Försvarsmaktens huvudpoänger i Försvarets forum är att personalen ska ha jobba mer. Det kan Officersförbundet acceptera, till en viss gräns, under förutsättning att du som medlem och anställd erhåller pengar för det. Att bara slopa ledighet utan att du får något för det, är inte aktuellt.

Sedan finns det en gräns. Du måste få tid till återhämtning fysiskt och psykiskt, samt – och detta är viktigt – socialt. Som anställd i Försvarsmakten är du ofta borta i långa perioder från familj och vänner och då måste man ha möjlighet att ta igen det.

– Resonemanget underbyggs med att Anders Silwer har personlig kontakt med några soldater som vill jobba mer och som vill att deras befäl ska jobba mer. Officersförbundet menar att det är väl känt att när du är ung vill du jobba mer, har du familj och är äldre vill du få möjlighet att ta igen förlorad tid med dem. Om inte den möjligheten finns kommer fler erfarna medarbetare att lämna Försvarsmakten, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.

Berätta för oss om du vill ha sänkt lön!

Det är välkänt att du som ung, eller utan familj, brukar välja pengar före ledighet. Du har inga andra åtaganden och tjänsten är mycket viktig för ditt självförverkligande. Har du dessutom en låg grundlön har du ofta inte råd att göra det du vill, om du inte tjänar in extra via tillägg.

Slutligen är det ett tydligt faktum att löneläget i Försvarsmakten, speciellt för yngre officerare samt soldater och sjömän, är lågt och att i det läget sänka ersättningar och försämra villkoren inte är rimligt. 

– På ytan är det lätt att hålla med om att Försvarsmakten ska få öva mer och köpa mer materiel. Fast jag tror inte att våra medlemmar faktiskt skulle uppskatta om vi bara slopade ersättningar och ledighet. Alla de som uppfattar sig ha för mycket i lön, för mycket ledighet och för mycket ersättningar för övningar och insatser, får gärna mejla mig och berätta, säger Peter Löfvendahl.