Därför ber vi medlemmarna mejla oss och Försvarsmakten

Publicerad: 2016-04-29

Vissa har frågat förbundet varför vi valt att be medlemmarna att mejla Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer efter hans uttalanden i Försvarets Forum 2/2016. Det har vi valt att göra av flera skäl.

Det första är att Silwer i texten gör sig till uttolkare av vad personalen tycker. Underförstått kan det tolkas som att Officersförbundet i sina ställningstaganden inte representerar sina medlemmar.

Officersförbundet är förvissade om att vår bild av verkligheten är korrekt och vi vill därför att medlemmarna mejlar Silwer och ger sin bild av verkligheten.

Det andra är att väcka tankarna hos våra medlemmar, det vill säga hos DIG, kring delaktigheten i den fackliga kampen. Många tänker nog att facket tar striden för mig, vilket vi gör, men vi är också beroende av att medlemmarna faktiskt gör sina röster hörda. Det är din röst som har högst trovärdighet!

När vi i olika forum talar med ledamöter i försvarsmaktsledningen och vissa andra högre chefer, ifrågasätts ofta vår bild av verkligheten. Det finns höga chefer i myndigheten som är ute på förbanden och verkligen försöker få en korrekt bild av verksamheten. Ofta får de, trots sin goda ambition, en helt annan uppfattning om medlemmarnas situation än förbundets förtroendevalda på alla nivåer har.

Fenomenet är sannolikt sprunget ur den hierarkiska kulturen i Försvarsmakten där vi är lärda att ta order/förluster och kämpa vidare med att lösa uppgiften. Det må vara funktionellt momentant i striden, men i den fredstida förvaltningen blir effekten att det negativa tenderar att sållas bort.

Vi har även uppmanat er att hålla en respektfull ton. Vi ska alla slåss tillsammans när den dagen kommer.

Officersförbundets långsiktiga mål är att Försvarsmaktens ska ta till sig medlemmarnas syn och gentemot politikerna vara tydlig med att även när det kommer till personal är budgeten underfinansierad. Vi vill att myndigheten offentligen ska våga stå för att det påverkar försvaret negativt.

Det är inte bara materiel som kostar. Officersförbundet och Försvarsmakten borde gå hand i hand i kampen för att få mer resurser även till personalen! Så är det inte idag, men så borde det bli. Vi borde vilja samma sak!

Så därför, mejla respektfullt, och hjälp oss att få Försvarsmakten att förstå hur du ser på din situation och att ersättningarna inte får sänkas, utan snarare borde höjas.

Lars Fresker, ordförande Officersförbundet

Berätta hur du ser på dina villkor och ge din syn på Försvarsmaktens vilja att plocka bort 100 miljoner från personalens ersättningar: Anders.silwer@mil.se

Uppfattar du att du har för mycket betalt eller för goda villkor, mejla Peter.lofvendahl@officersforbundet.se