Officersförbundet stämmer staten

Publicerad: 2016-03-22

Officersförbundet stämmer staten

Officersförbundet lämnade torsdagen den 3 mars in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) för brott mot kollektivavtal. Officersförbundet anser att staten inte betalat ut rätt ersättningar till en medlem som skadats i Afghanistan 2008.

– En av våra medlemmar skadades i en sprängolycka i Afghanistan 2008 och lider idag av 23 procentig invaliditet. Då skadan uppstod i ett krigsområde har inte de privata försäkringarna fallit ut. Enligt vårt kollektivavtal från 2006 ska staten ersätta dessa, vilket man nu backar från, säger Mikael Kenttälä, ombudsman på Officersförbundet.

Istället har Arbetsgivarverket beslutat att staten endast ska betala ut mellanskillnaden mellan det belopp medlemmen har försäkrat sig med och ersättningar som utfallit ur statens riskgaranti samt personskadeavtalet.

– En sådan, enligt oss, helt uppenbart felaktig tolkning av avtalet gör det omöjligt för en tjänstgörande att planera sitt försäkringsskydd vid skador eller dödsfall i utlandstjänst. Försvarsmaktens utbildning inför insats om vad som gäller går inte heller längre att lita på då det som har sagts under utbildningen är att avtalet innebär att privata försäkringar som inte faller ut ersätts av staten. Arbetsgivarverkets tolkning får mycket allvarliga konsekvenser, säger Mikael Kenttälä.

Ytterligare en stämning på väg

Observera att Officersförbundets personskade- och livförsäkringar via Länsförsäkringar gäller vid tjänstgöring i internationell insats och påverkas inte av statens syn på kollektivavtalet från 2006.

– I nuläget är det klokast att ha Officersförbundets försäkringar, då de gäller även om staten undandrar sig sitt ansvar. Fast den kommande domen är ändå viktig, för att det ska finnas en möjlighet för dig som tjänstgör att planera ditt försäkringsskydd utifrån dina förutsättningar, säger Mikael Kenttälä.

Viktigt med klarhet Officersförbundet har förhandlat med Arbetsgivarverket utan att lyckas komma överens varför man nu stämmer staten i AD. Officersförbundet kommer att väcka tvist i ytterligare ett medlemsärende som rör samma avtal om försäkringsersättningar vid skada under utlandstjänstgöring.

– Även om vi inte skulle ha det fallet parallellt är det mycket viktigt att vi får avtalets betydelse fastställt så att medlemmarna har full klarhet innan de skickas till kris- eller krigsområden. Det är viktigt att staten tar sitt fulla ansvar för de som skadas i insatser, säger Mikael Kenttälä.