Nytt pensionsavtal undertecknat

Publicerad: 2016-03-22

Den 23 februari undertecknade OFR / S, P, O ett nytt tjänstepensionsavtal för staten. Det berör cirka 100 000 medlemmar i staten. Pensionsavtalet heter PA16 och förändringarna berör de födda 1988 och senare.

– Avtalet är det bästa centrala pensionsavtalet på svensk arbetsmarknad. Vi gjorde allt vi kunde för att få arbetsgivarsidan att förstå de specifika krav som bland annat den militära tjänsten ställer, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

På statlig nivå förhandlar Officersförbundet visavi Arbetsgivarverket som en del av samverkansorganet Offentliganställdas förhandlingsråd för statstjänstemän, poliser och officerare (OFR /S,P,O). En av de saker som OFR/S,P,O är nöjt med att ha förhandlat fram är den extra premien på 1,5 procent av lönesumman som ger möjlighet för våra medlemmar att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv.

Totalt ger avtalet premier på 6 procent på löner upp till cirka 37 000 kronor och 31,5 procent på den delen av lönen över cirka 37 000 kronor. Det är betydelsefullt med premierna och att de är relativt höga eftersom medlemmar födda 1988 och senare får ett helt premiebestämt system.

Tagit tid

Tjänstepensionsavtalet har tagit tid att få till. Förhandlingarna har pågått i över två år och nu på slutet har det skett med hjälp av medling. Vi ville skapa ett mer hållbart arbetsliv eftersom det i framtiden kommer att krävas att fler ska arbeta längre. Därför ville vi nå lösningar för att våra medlemmar ska orka göra det. Men vår oro för framtiden delades inte av vår motpart, Arbetsgivarverket.

– Vi gjorde vad vi kunde för att få Arbetsgivarverket för att förstå våra synpunkter om vad som borde tas om hand i avtalet, men till slut gick det inte längre. Vi gjorde bedömningen att vi inte kunde nå längre i förhandlingarna, säger Lars Fresker.

OFR ville också nå en lösning för yrkesofficerare (inklusive flygförare) och flygledare. Deras lägre pensionsåldrar är idag utformade utifrån ett verksamhetsperspektiv.

– Vi bedömer att detta behov kommer att kvarstå i framtiden och därmed kommer vi att söka lösningar på myndighetsnivå, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet. Officersförbundet håller på att jobba fram ytterligare råd till medlemmar och förtroendevalda med anledning av det nya avtalet.