Chefsnätverk i Göteborg

Publicerad: 2016-03-15

Chef i Göteborg och intresserad av att utvecklas?

Nu startar Officersförbundet, i samarbete med ytterligare sex fackförbund, ett chefsnätverk i Göteborg. Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande byten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi:

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska kunna leva vidare är att alla deltagare känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna – då finns goda förutsättningar för nätverket att fortsätta träffas och utbyta erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är chefsmedlem och har ett formellt personal- och arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Arrangörer är Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Jusek och Sveriges Ingenjörer.

Uppstarten är den 27 april kl. 07.30-09.30, registrering från 07.00, respektive kl. 17.00 – 19.00 med registrering från 16.30  på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 (Lokal: Dahlén 2). Förtäring ingår.

Anmäl dig här (Samma länk för samtliga evenemang, Välj ort i rullistan.)

Anmäl dig senast den 23 mars via www.officerforbundet.se. Du får besked om du fått plats eller ej fyra veckor före uppstart.

Har du några funderingar hoppas vi att du kontaktar: mikael.boox@officersforbundet.se