Arbetsmiljöverket: FM HSO är behörig

Publicerad: 2016-03-23

Arbetsmiljöverket har utifrån en sammantagen bedömning av sin skriftväxling med Försvarsmaktens (FM) företrädare och Försvarsmaktens huvudskyddsombud (FM HSO) kommit fram till att FM HSO har behörighet att verka i sin roll.

– Det här känns bra. Nu kan vi tillsammans sätta oss ner och jobba för kärnfrågan. En säker arbetsmiljö i Försvarsmakten, säger Pelle Avelin, ombudsman på Officersförbundet

Den nuvarande tvisten började formellt i november förra året. Försvarsmakten ifrågasatte mandatet efter att FM HSO överlämnat en begäran till FM om att utreda det systematiska arbetsmiljöarbetet inom myndigheten.

– Det känns skönt att vi kan lägga paragraffäktandet bakom oss och att kärnfrågorna kan börja diskuteras: bristerna i Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete som i förlängningen riskerar våra medlemmars hälsa och liv, säger Pelle Avelin.

Viktigt att jobba vidare

Försvarsmakten har i dialog med FM HSO angett att man uppfattar att arbetsmiljöarbetet fungerar väl inom myndigheten. 

– Mot detta uttalande står flera anmälda tillbud som kunde fått mycket allvarlig utgång. Titta inte minst på Haverikommissionens granskning av en kollision mellan en G-båt och en lysboj, samt de två pågående utredningarna om incidenter inom helikopterverksamheten, säger Pelle Avelin.

De två helikopterincidenterna är tillbudet vid en vinschningsolycka med en HKP 16 över Vänern, samt helikopterincidenten under Cold response i Norge där en helikopter var nära att gå i backen.

– Ute på varje förband finns ett flertal engagerade skyddsombud och nu finns en struktur för att se till att verksamheten kan samordnas av en centralt placerad förtroendevald person i myndigheten. Arbetet med att öka Försvarsmaktens tillgänglighet får inte innebära omedvetna risktagningar. Varje tagen risk ska vara känd, bedömd och tas utifrån ett beslut om att den är berättigad i förhållande till målet. Där är det systematiska arbetsmiljöarbetet nyckeln, säger Pelle Avelin.

Balans mellan uppgifter och resurser

Officersförbundets medlemmar, tillika Försvarsmaktens militära personal, är mycket hängivna, men de ska inte behöva riskera sitt liv och sin hälsa på grund av att politikerna misslyckats att dimensionera och finansiera ett försvar utifrån de uppgifter som ålagts.

– Även när det gäller att nå balans mellan uppgifter och resurser är ett systematiskt arbetsmiljöarbete en synnerligen viktig komponent, säger Pelle Avelin.

Rätt nyttjad kan Arbetsmiljöverkets nya förskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö även bli ett verktytg i det arbetet.