Muntlig reaktion från FM avseende insatsarbetstid

Publicerad: 2016-02-05

Officersförbundet har, tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten, nu erhållit en muntlig reaktion på det gemensamma förslaget om en ny avtalskonstruktion. Syftet med förslaget är att lösa problemet med det felaktiga nyttjandet av insatsarbetstid.

– Försvarsmakten hade inte hunnit analysera vårt förslag varför de inte kunde ge oss en ordentlig reaktion. Vi hoppas att Försvarsmakten förstår att den nuvarande felaktiga tillämpningen av insatsarbetstid slår mot myndighetens förmåga att behålla sin personal och skapar frustration bland personalen, säger Susanne Nyberg.

Tvister om insatsarbetstid

Förbundet har sedan december väckt tre tvister med koppling till felaktigt nyttjande av insatsarbetstid.

– Vi har lagt tidigare tvister om insatsarbetstid vilande för att kunna reda ut problemen i förhandling, men våra medlemmar kan inte vänta hur länge som helst. Vi får se hur vi gör med dessa tre nya tvister, säger Susanne Nyberg.

Officersförbundet vill se en lösning så snart som möjligt – under förutsättning att arbetet bedrivs med tillräcklig kvalité.

– Det är frustrerande att Försvarsmakten, i allt fler ärenden som rör centrala personalfrågor, saknar förmåga att skapa en fungerande intern process. Det gäller inte minst förhandling om arbetstid och villkor, men det gäller också tvister, säger Susanne Nyberg.