Medlemmar uppmanas svara på enkät om Rals

Publicerad: 2016-02-05

Officersförbundet skickade på tisdagen ut ett massmejl med uppmaning att svara på den partsgemensamma enkäten om årets Rals. Länken i mejlet var felaktig, vilket förbundet ber om ursäkt för.

– Antalet svarande på enkäten var lågt och därför valde vi att använda så många kanaler som möjligt för att påminna. Mejlfunktionen finns i vårt nya medlemsregister. Tyvärr har vi inte hunnit lära oss det nya medlemsregistret fullt ut och därför fick även medlemmar tjänstgörande utanför Försvarsmakten mailet. Vi hoppas ni har överseende med det. Vilka som redan svarat på enkäten vet vi inte då svaren ges anonymt och därför fick även de som svarat en påminnelse, säger Peter Löfvendahl, Förbundsdirektör.

Besvara gärna Rals-enkäten

Budskapet i mejlet, att Officersförbundet anser att det är viktigt att många svarar på enkäten, är dock fortfarande giltigt. Sista svarsdag är idag, fredag den femte februari.

– Vi vill att så många som möjligt besvarar enkäten om årets Rals för att vi ska få en god bild av hur ni medlemmar uppfattat Ralsen. Flera medlemmar har även svarat på mejlet med medskick till förbundet, vilket vi är tacksamma för, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Officersförbundet har (inom OFR/S, P, O:s ram) inlett förberedelserna för kommande Ralsförhandlingar med Arbetsgivarverket och vill så klart ha en så bra bild av medlemmarnas uppfattning av de två gångna årens försök med lönesättande samtal.

– Vi märker att de statliga arbetsgivarna vill försämra villkoren för sina anställda, vilket är kontraproduktivt. Vi måste få arbetsgivarna inom staten, däribland Försvarsmakten, att förstå att en urholkning av villkoren leder till sämre attraktionskraft för staten som arbetsgivare, vilket skadar Sverige, säger Peter Löfvendahl.