Försvarsmakten vill ta 100 miljoner från de anställda

Publicerad: 2016-02-29

Officersförbundet är oenigt med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som inlämnas idag. Anledningen är myndighetens planer på att ta 100 miljoner från personalens ersättningar.

– Normalt för en myndighet är att utgå från gällande avtal och lagar när man planerar sin verksamhet. När Försvarsmakten nu väljer att frångå det har vi inget annat val än att vara oeniga om underlaget. Planerna skulle drabba alla anställda i Försvarsmakten, oavsett om du är civil eller militär, yrkesofficer eller soldat, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Budgetunderlaget för nästa år är baserat på ett uppdrag från ÖB till Försvarsmaktens personal-direktör att spara 100 miljoner kronor på personalens kollektivavtalade villkor. Vidare bygger underlaget på en ekonomi som innebär att verksamheten genomförs på ett sätt som Officersförbundet anser ligger utanför gällande arbetstidsavtal när det gäller villkor vid övning och skarp verksamhet inom rikets gränser. Försvarsmakten väljer konsekvent att misstolka en paragraf om så kallad insatsarbetstid, vilket straffar personalen som får jobba övertid utan att få övningsdygnsersättning eller övertidsersättning.

– För soldater och sjömän är löneläget lågt och är den främsta anledningen till att man överväger att sluta. Det är de extra inkomsterna som gör att de kan få ekonomin att gå ihop. Dessutom söker så få till officersprogrammet att platser står tomma. Regeringen har sett problemen och utreder åtgärder för att lösa Försvarsmaktens personalproblem. Att Försvarsmakten i det läget överväger att ta 100 miljoner från personalens ersättningar är helt huvudlöst, säger Lars Fresker.

Officersförbundet anser det viktigt att dessa fakta blir kända så att en korrekt bild av villkoren för Försvarsmaktens personal framträder. I nuläget går endast cirka 30 procent av Försvarsmaktens utgifter till personalkostnader, vilket i en internationell jämförelse är en låg siffra.

– Det finns möjlighet att lösa många av försvarets personalproblem redan idag, men det kräver en arbetsgivare som har en lyhördhet för de anställdas verklighet och som respekterar ingångna avtal, säger Lars Fresker.