Förhandlingar om semesterlönegarantin ska inledas

Publicerad: 2016-02-16

Två tider är nu utsatta för förhandling med Försvarsmakten gällande semesterlönegarantin. Den första tiden är i vecka åtta.

– Det känns bra att detta nu kan komma igång så att vi kan reda ut detta en gång för alla, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Syftet med dessa två tillfällen är att skaffa en bild av exakt omfattning, synsätt och regelverk för att därefter börja hantera individärenden. Officersförbundet kommer ta kontakt med de föreningar och individer vars ärende kommer avhandlas när underlag behöver samlas in.

– Vi hoppas att Försvarsmaktens förhandlare kommer att få ett tydligt beslutsmandat så att vi i dessa förhandlingar verkligen kan, på ett ärligt sätt och utifrån kvittningslagens intention, lösa dessa ärenden, säger Susanne Nyberg.

Vidare vill Officersförbundet att löneutbetalningarna i fortsättningen håller högre kvalité så att medarbetarna ska kunna utgå från att löner och ersättningar utbetalas korrekt.