Chefsnätverk i Karlskrona, Malmö och Västerås.

Publicerad: 2016-02-23

Chefsnätverk i Karlskrona, Malmö och Västerås

Nu startar vi chefsnätverk på tre nya orter.

Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande byten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi:

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska kunna leva vidare är att alla deltagare känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna – då finns goda förutsättningar för nätverket att fortsätta träffas och utbyta erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är chefsmedlem och har ett formellt personal- och arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Arrangörer är Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Jusek och Sveriges Ingenjörer.

Uppstart i Karlskrona

Uppstarten är den 5 april kl. 17.00 – 19.00 med registrering från 16.30  på Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2. Förtäring ingår.

Uppstart i Malmö

Uppstarten är den 5 april kl. 07.30-09.30, registrering från 07.00, respektive kl. 17.00 – 19.00 med registrering från 16.30  på Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö. Förtäring ingår.

Uppstart i Västerås

Uppstarten är den 6 april kl. 17.00 – 19.00 med registrering från 16.30  på Aros Congress Centre (ACC), Munkgatan 7. Förtäring ingår.

Anmäl dig här (Samma länk för samtliga evenemang, Välj ort i rullistan.)

Anmäl dig senast den 4 mars. Du får besked om du fått plats eller ej fyra veckor före uppstart.

Har du några funderingar hoppas vi att du kontaktar oss: mikael.boox@officersforbundet.se