Uppstart av nya chefsnätverk 2016

Publicerad: 2016-01-25

För våra medlemmar som är chefer erbjuder vi nu möjligheten att delta i uppstarten av chefsnätverk på sju orter runt om i landet under mars och april 2016.

Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö där vi startar två chefsnätverk per ort, startar vi upp på fyra nya mindre orter: Jönköping, Karlskrona, Västerås och Östersund.

Avsikten är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

För dig som chefsmedlem

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är medlem i Officersförbundet och chef med personal-, arbetsgivar- ekonomi- och verksamhetsansvar. Arrangörer är Fysioterapeuterna, Jusek, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer i samarbete inom ramen för Saco.

Mer information och anmälan

Mer information med tid och plats samt hur du anmäler dig kommer framöver men notera gärna datumen i din kalender redan nu.
För mer information, kontakta gärna ombudsman Mikael Boox, e-post: mikael.boox@officersforbundet.se eller via telefon 08-440 83 30.

Ort Uppstartsdatum
Stockholm 10 mars 2016
Jönköping 15 mars 2016
Östersund 17 mars 2016
Malmö 5 april 2016
Karlskrona 5 april 2016
Västerås 6 april 2016
Göteborg 27 april 2016