Pensionsförhandlingarna: Överens om medlare

Publicerad: 2016-01-15

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S,P,O) och Arbetsgivarverket är nu överens om de informella medlarna och satte igår igång den fortsatta processen i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för de statligt anställda.

De utsedda medlarna är Claes Stråth, tidigare Generaldirektör Medlingsinstitutet och Karl-Olof Stenkvist, tidigare vice VD och förhandlingschef på Teknikarbetsgivarna.

Träffades igår

Parterna träffade igår för första gången gemensamt de informella medlarna för genomgång av de aktuella handlingar som finns i frågan och har även bokat nästa mötestillfälle till onsdag nästa vecka.

Ambitionen är att den informella medlingen ska vara genomförd under januari månad 2016.