Påminnelse: Sista anmälningsdag till Förbundskurs 1 är 27 januari!

Publicerad: 2016-01-15

Sista dag för anmälan till Förbundskurs 1 som hålls den 8-11 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm är 27 januari.

Förbundskurs 1 är en facklig grundkurs som vänder sig till styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i fackligt arbete.

Exempel på kursinnehåll är facklig baskunskap avseende lagar och förordningar, anställningsvillkor samt arbetstagarens/medlemmens rättigheter och skyldigheter. Deltagarna får dessutom information i frågor som är aktuella för Officersförbundet. Kursdeltagarna bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Vill du anmäla dig eller önskar mer information, skicka ett mail till Patrik Larsson, ombudsman och kursansvarig på Officersförbundet.

Läs mer under kurser och utbildningar.