Officersförbundet väntar på reaktion rörande insatsarbetstid

Publicerad: 2016-01-27

Officersförbundet har överlämnat ett avtalsförslag som skulle lösa frågan om insatsarbetstid och väntar på svar från Försvarsmakten.

– Försvarsmakten har lovat att analysera vårt förslag och diskutera det internt samt återkomma med svar under slutet av januari, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Det avtalsförslag som lämnats in har till syfte att skapa en röd tråd mellan ersättningarna och medarbetarnas möjlighet att planera sin fritid, den tid som de står till arbetsgivarens förfogande, samt att minska chefernas administration.

– Att komma bort från nuvarande missbruk av insatsarbetstid måste ligga både i de anställdas och arbetsgivarens intresse. Om vi bortser från det rena missbruket av avtalet, då man nyttjar insatsarbetstid på ett sätt som är felaktigt, är ersättningsnivåerna och framförallt kompledighetstiden för insatsarbetstid för låga. För soldater och sjömän med låga grundlöner leder högt utnyttjande av insatsarbetstid till att folk slutar, säger Susanne Nyberg.

Officersförbundet menar att det knappast kan vara lönsamt för myndigheten att i längden nyttja insatsarbetstid på nuvarande sätt, speciellt inte om myndigheten räknar in kostnad för utbildning av ny personal och förlorad god renommé.