Nya belopp 2016

Publicerad: 2016-01-25

I och med att det är nytt år så har också en del belopp justerats.

Basbelopp

Prisbasbelopp: 44 300 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kronor.

Inkomstbasbelopp: 59 300 kronor.

Premien för sjukvårdsförsäkringen:

300 kronor per månad.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Högst 332 200 kronor.

Lägst 10 700 kronor.

Kostförmån

Helt fri kost 220 kronor, middag 88 kronor, lunch 88 kronor och frukost 44 kronor.

Traktamente Sverige (oförändrat)

Dag 220 kronor.
Natt 110 kronor.

Resa med egen bil (oförändrat)

18,50 kronor/mil.

Höjd semesterlönegaranti

Semesterlönegarantin höjs till 167,10 kronor/timme (1 336,80 kronor/dag).

För en person som arbetar heltid är semesterlönegarantin för varje uttagen betald semestertimme skillnaden mellan 167,10 kronor/timme och det lägre belopp som är summan av (1/175 av den fasta lönen plus semestertillägg) x (40/arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid).

Eventuell semesterlönegaranti betalas ut i samband med uttag av semester.

För andra belopp och mer info, se skatteverkets hemsida.