Fortsätt bestrida vid krav från Kammarkollegiet

Publicerad: 2016-01-27

Fortsätt bestrida vid nya krav från Kammarkollegiet

Ett antal medlemmar som har bestritt sin semesterlönegarantiskuld har fått inbetalningsbrev från Kammarkollegiet. Officersförbundets råd till dessa är att återigen bestrida skulden.

– Har du fått ett inbetalningskrav från Kammarkollegiet ska du åter skicka svar till dem, HRC och din chef att du bestrider din skuld. Så länge skulden är tvistig kan Kammarkollegiet inte driva den vidare innan de förhandlat med oss, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef på Officersförbundet.

 

Om Försvarsmakten hade följt kvittningslagen skulle inte skulderna gått vidare innan förhandling genomförts med Officersförbundet.

 

– Tyvärr verkar Försvarsmakten inte kapabla att följa lagens lydelse, vilket skapar merarbete för de anställda, oss och nu dessutom ytterligare en myndighet. Vi väntar fortfarande på kallelse till förhandling från Försvarsmakten. Hanteringen är beklämmande, säger Susanne Nyberg.

 

Officersförbundet hoppas på en korrekt lösning så snabbt som möjligt och att Försvarsmakten ser över sina rutiner för att myndigheten, förbundet och medlemmarna ska kunna satsa sin tid på att utveckla försvarets verksamhet istället för att hantera begångna felaktigheter.