Fackliga stipendier utlyses

Publicerad: 2016-01-15

Sacos fackliga stipendiefond utlyser stipendier som ska främja studier i Sverige eller utomlands av betydelse för den fackliga verksamheten. Sista ansökningsdag är 28 februari för stipendier beviljade under våren 2016.

Berättigade att söka stipendium är tjänstemän vid Sacos och Sacoförbundens centrala och lokala kanslier. Även förtroendevalda inom Sacos och Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation kan söka.

Alla ansökningar som uppfyller de vägledande principerna (se faktaruta) är välkomna och prövas vid varje utlysning. Stipendium ska utnyttjas senast under 2016.

Stipendiebeloppet är maximerat till 100 000 svenska kronor. Ändamålet får inte avse egen individuell kompetensutveckling eller/och att aktiviteterna faller inom förbundens ordinarie verksamhet.

Ansök på webben

Ansök i webbformuläret på Sacos hemsida www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/ senast den 28 februari 2016. Ansökan ska innehålla uppgift om ändamål, tidpunkt och kostnadsberäkning samt motivering och en kommunikationsplan för hur erfarenheterna av projektet ska kunna spridas inom federationen.

Ytterligare handlingar eller om du behöver skriva mer än vad som finns plats för i formuläret skickas med e-post till susanne.braxton@saco.se eller till Saco, att: Susanne Braxton, Box 2206, 103 15 Stockholm. Märk med Stipendieansökan.

Beslut i mars

Fondstyrelsen kommer att behandla ansökningarna under sammanträde i mars 2016 och besked lämnas sökanden inom två veckor efter sammanträdet. Stipendiet ska tas i anspråk under den tidsperiod som anges i styrelsens beslut. Stipendiat ska redovisa projektet senast vid den tidpunkt som anges i styrelsens beslut. Redovisningen ska bestå av rapport, ekonomisk redovisning innefattande verifikationer samt en kommunikationsplan.