Chefsnätverk startar i Stockholm

Publicerad: 2016-01-25

Nu startar Officersförbundet och sex andra akademikerförbund ett chefsnätverk i Stockholm. Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande byten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi:

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten.

En viktig förutsättning för att nätverket ska kunna leva vidare är att alla deltagare känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna – då finns goda förutsättningar för nätverket att fortsätta träffas och utbyta erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är chefsmedlem och har ett formellt personal- och arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Arrangörer är Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, JUSEK och Sveriges Ingenjörer.

Uppstarten sker den 10 mars med ett genomförande klockan 0730-0930 och ett genomförande klockan 17.00 – 19.00 i JUSEKS lokaler på Nybrogatan 30. Vi bjuder på kaffe och en matigare smörgås.

Anmäl dig genom att klicka här för att komma till amälningsformuläret. 

Anmäl dig senast den 5 februari. Du får besked om du har fått en plats eller ej den 10 februari.

Välkommen med din anmälan!