Värva en kollega

Publicerad: 2015-12-17

Ta tillfället i akt och värva en kollega så får du en present som tack för hjälpen. Vi är idag cirka 13 000 yrkesverksamma medlemmar i Officersförbundet. Det är bra men vi kan bli fler.

Ett medlemskap i Officersförbundet innebär trygghet genom förhandlingshjälp, en rad olika försäkringar, personlig rådgivning och stöd i alla faser av arbetslivet. Vi vet hur viktigt det är att få hjälp vid de tillfällen man behöver det.

Om vi bara får en chans att berätta det här för alla soldater, sjömän och officerare så är vi övertygade om att fler kommer att vilja bli medlemmar i Officersförbundet – och det är här vi behöver din hjälp.

Snacka med din kollega om värdet av att vara med i förbundet och hjälp honom/henne att fylla i medlemsansökan på hemsidan. Där fyller ni också i ditt namn och födelsedatum. Som tack för hjälpen får du en mjuk plånbok och en biobiljett.

Kampanjen pågår till den sista mars 2015.

Obs! Anställda på förbundskansliet och förtroendevalda kan inte delta i kampanjen.