Pensionsförhandlingarna: Överens om medling

Publicerad: 2015-12-17

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S,P,O där Officersförbundet ingår) och Arbetsgivarverket har mötts med anledning av vår begäran om medling i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal, som vi lämnade över till Arbetsgivarverket den 7 december.

OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket vill så långt som möjligt undvika att rättstvister eller andra svårigheter uppkommer. Parterna har kommit överens om att gemensamt utse två personer som ska verka som ”informella medlare” för att underlätta den fortsatta dialogen.

– Vi hoppas att medlingsarbetet ska kunna påbörjas i januari, säger Kerstin Persson, ställföreträdande förhandlingschef på Officersförbundet.