Pensionsavtalet: Vi begär medling

Publicerad: 2015-12-15

I förra veckan avvisade Arbetsgivarverket samtliga våra yrkanden i de pågående pensionsförhandlingarna. Eftersom vi inte har fått förhandla frågorna klart kommer medling begäras gällande tjänstepensionsavtalet för 100 000 statligt anställda. Det nuvarande pensionsavtalet löper ut den 31 december 2015.

Officersförbundet förhandlar på statlig nivå tillsammans med poliser och statsanställda inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S,P,O).

– Arbetsgivarverket har sagt nej till alla våra yrkanden och OFR/S,P,O begär nu medling. Hur detta ska gå till kommer att utredas och vi kommer att träffa Arbetsgivarverket igen nästa vecka, berättar Kerstin Persson, ställföreträdande förhandlingschef på Officersförbundet.

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O kommenterar läget så här:

– Vi i facket vill fortsätta förhandla. Vi har reviderat våra yrkanden till att fokusera på de mest angelägna områdena till en nivå som är acceptabel för våra medlemmar och borde vara rimlig även för arbetsgivaren. När Arbetsgivarverket trots det avvisar alla våra yrkanden stänger de en dörr. Vi bedömer att vi som parter därför inte klarar av att lösa det här på egen hand.

Hon fortsätter:

– Arbetsgivarverket gav i somras ett ultimatum till oss om att vi skulle släppa våra medlemmars frågor. Det var vi inte beredda att göra då och det är vi inte beredda att göra nu.

Höjer pensionsåldern

Den 22 september sa Arbetsgivarverket upp pensionsavtalet och det löper ut vid årsskiftet.

– Vi vill ha lösningar i viktiga framtidsfrågor som är angelägna för båda parter. Hur ska vi få fler anställda att orka jobba till sin pensionsålder? Vi har presenterat flera förslag för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv, exempelvis att använda Trygghetsstiftelsen mer och möjligheter att trappa ned i arbetstid i slutet av arbetslivet. Det är anmärkningsvärt att Arbetsgivarverket är så ointresserade av dessa frågor, säger Åsa Erba Stenhammar.

Det finns också andra utestående frågor som hur ska säkerheten kunna garanteras då Arbetsgivarverket höjer pensionsåldern för bland annat framtida flygledare och yrkesofficerare födda 1988 eller senare.

– Uppsägningen av pensionsavtalet får dock inga konsekvenser för de som är födda 1987 och tidigare, säger Kerstin Persson.

FAKTA OFR/S,P,O

OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.