Förbundet åter på Sturegatan 15

Publicerad: 2015-12-15

Officersförbundet har nu efter drygt ett års frånvaro flyttat tillbaka till Sturegatan 15.

Förbundet har varit delägare i fastigheten på Sturegatan sedan byggnationen 1969. Förutom att ge bättre arbetsmiljö för de anställda kommer renoveringen även att förbättra förbundets ekonomi.

– Vi var tvungna att renovera fastigheten eftersom el, vatten, avlopp, hissar och ventilation var minst 30 år gammalt. Huset började förfalla och värdet sjönk konstant, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet.

Renoveringen var nödvändig för att värdet på huset inte skulle minska. Kostnaden för renoveringen kommer att skrivas av i enlighet med gällande riktlinjer, vidare kommer intäkterna från fastigheten att stiga.

Dragit ned

Förbundet disponerade tidigare ett helt våningsplan i huset, men har nu endast en del av ett plan. Renoveringen har också medfört att intresset för utomstående att hyra lokaler i huset till marknadsmässiga priser ökat.

– Kansliets personalstyrka har minskat successivt de senaste 15 åren varför vi hade för mycket yta, vilket vi åtgärdat nu. Vi kan nu också hyra ut en större del av huset. Det har tack vare renoveringen fått modern infrastruktur rörande exempelvis kabeldragningar, ventilation och annat. Det betyder också att lokalkostnaderna för kansliet minskar, säger Peter Löfvendahl.

Fastigheten Sturegatan 15 ägs av Stoff AB som består av Officersförbundet och fackförbundet ST.

– Ägandet i fastigheten är en av flera pusselbitar bakom varför Officersförbundet hittills inte behövt höja några medlemsavgifter under de senaste två förbundsmötena, utan istället faktiskt kunna sänka avgifterna för de med lägst inkomster, säger Peter Löfvendahl.

Återanvänder

Officersförbundet och ST har i renoveringen återanvänt det som går att återanvända, till exempel fönster, fasad, stomme och restaurangkök, men ersatt skadad, sliten eller hälsovådlig materiel.

– Vi har strävat efter att välja enkla och funktionella byggnadsmateriel med lång hållbarhet vid renoveringen, säger Peter Löfvendahl.