Förändringar i basbeloppen 2016

Publicerad: 2015-12-17

Prisbasbeloppet sänks efter årsskiftet med 200 kronor, det vill säga från 44 500 kronor till 44 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 200 kronor vilket också är en sänkning med 200 kronor.

Inkomstbasbeloppet höjs med 1 200 kronor till 59 300 kronor.