Fonder söker sökande

Publicerad: 2015-12-17

Det finns flera fonder där officerare och deras anhöriga kan söka pengar. Både Försvarets understödsnämnd och H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder har i år få ansökningar. Intresserade uppmanas därför sända in ansökan. Fonderna kan ge begravningspengar och stöd vid sjukdom eller skada.

Försvarets understödsnämnd

Försvarets understödsnämnd har till uppgift att förvalta två stiftelser vars syfte är att ge yrkesofficerare, yrkesofficerares änkor och barn ekonomiskt stöd i enlighet med donatorernas intentioner.

Yrkesofficerare kan ansöka om engångsbelopp för särskilt behov. Till exempel kostnader för rehabilitering efter olycka eller sjukdom, underlättande hjälpmedel, åtgärd vid bestående skada, rehabiliterande eller underlättande åtgärd vid annan livskris.

Efterlevande till yrkesofficer kan ansöka om bidrag om de har inkomst lägre än 150 000 kronor och förmögenhet under 200 000 kronor, förutom egen permanent bostad. Bidrag ges som engångsbelopp. Efterlevande kan också ansöka om bidrag till begravningskostnader.

Ansökan om bidrag skickas till:
Roland Ekstrand, sekreterare
Försvarets understödsnämnd
Svartbäcks gränsen 507
136 59 VENDELSÖ

H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder

H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder delar ut 10 000 kronor skattefritt per år till behövande med låg inkomst, vilket normalt innebär mindre än 15 000 kronor per månad och utan förmögenhet.

Den som söker kan däremot äga bostadsrätt eller villa. Efterlevande och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad (motsvarande enligt tidigare gällande befälsordning) vid armén, marinen eller flygvapnet kan ansöka om stöd.

Frågor besvaras av Kurt Svensson på 08-402 60 72 eller kurt.svensson@royalcourt.se

Beställ ansökningsblankett via: www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden

eller från fondens sekreterare:
H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder
Kurt Svensson
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm