Välkommen Peter Hultqvist

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet välkomnar Peter Hultqvist som försvarsminister. Han tillträder i ett kritiskt skede för Försvarsmakten.

– Försvarsmakten har varit tydlig mot den förra regeringen. Det saknas resurser om riksdagen vill skapa det försvar som beslutades 2009. Om försvarsberedningens föreslagna ambitionshöjningar ska genomföras förvärras obalansen mellan uppgifter och resurser än mer, om inget drastiskt görs, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet vill påminna om att Försvarsmakten påpekat att obalansen finns både vad det gäller personal och materiel. Officersförbundet uppmanar regeringen att genast dra tillbaka den förra regeringens beslut att skära ner på försvarets personal, det så kallade regeringsbeslut fem.

– Försvaret går redan idag på knäna. Nu föreslås den grundläggande militära utbildningen förlängas. Dessutom går både marinen och flygvapnet nu på gränsen för sin förmåga till följd av ökad offensiv aktivitet längs våra gränser. Att skära på personal kan då knappast vara det klokaste, säger Lars Fresker.

Officersförbundet vill också påminna om att försvaret inte längre är en perifer verksamhet som kan avvara någon miljard för andra, mer publikfriande, satsningar. Ett land i Europa har fått delar av sitt territorium ockuperat av en stormakt. Det måste vara en väckarklocka för ett litet militärt alliansfritt land som Sverige.

– Vi ser fram mot en försvarsminister som inte blundar för verkligheten utan istället hjälper regeringen att fatta balanserade beslut baserade på det faktiska läget i Försvarsmakten. Som ordförande i försvarsutskottet har Peter Hultqvist kännetecknats av att beskriva läget som det är och inte falla in i föregående regerings skönmålning av läget, säger Lars Fresker.