Uppsägningstid för GSS/K

Publicerad: 2015-11-20

Flera GSS/K har kontaktat förbundet och frågat vad som gäller när man säger upp sig på egen begäran.

Förbundet vill därför påminna om att GSS/K har en eller två månaders uppsägningstid (beroende av anställningstiden).

Ur Villkorsavtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/O; Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider:

Anställningstid Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år 2 månader

Överens med Försvarsmakten

– Officersförbundet uppfattar att vi är överens med Försvarsmakten angående denna tolkning. GSS/T, vilka ej omfattas av kollektivavtalet, har däremot tre månaders uppsägningstid. Arbetsgivaren får naturligtvis också medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan, förklarar Jerker Ambjörn, ombudsman.