Tydligt underlag lägger ansvaret hos försvarspolitikerna

Publicerad: 2015-11-16

Ett underlag som är tydligt med att politikerna måste börja ta sitt ansvar för att skapa balans mellan uppgifter och resurser inom försvaret. Det är Officersförbundets syn på Försvarsmaktens underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

– Försvarsmakten är tydlig med att det inte finns balans mellan uppgifter och resurser, vilket är det viktigaste. Nu är det upp till politikerna att vakna och agera, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet, i en kommentar till Försvarsmaktens underlag.

Av underlaget framgår att Försvarsmakten inte är i balans idag. Vidare framgår att förslagen i försvarsberedningens rapport inte är finansierade och ökar obalansen.

– Försvarsberedningens rapport är redan föråldrad. Det går, mellan raderna i underlaget, att läsa ut att det behövs ännu mer åtgärder och resurser för att Försvarsmakten ska vara operativt relevant, än vad beredningen föreslog, säger Lars Fresker.

Officersförbundet är oenigt med Försvarsmaktens underlag på en avgörande punkt. Det gäller skrivningarna om införande av olika incitament, där försvaret inte vill följa den svenska modellen. Försvarsmakten vill själv kunna försämra villkoren för personalen efter eget gottfinnande medan Officersförbundet står upp för den svenska modellen som baserar sig på kollektivavtal och skänker trygghet på svensk arbetsmarknad.

– Vi behövs som vakthundar när det gäller utvecklingen av löner och villkor. Försvarsmakten talar ofta om sin vilja att bli en attraktiv arbetsgivare, men i praktiken agerar man tvärtom på många förband. Endast när man förankrar löner och villkor i avtal kommer tillämpningen att bli transparent och konsekvent. Vidare är det stötande att Försvarsmakten hela tiden talar varmt för den svenska modellen och sedan i praktiken försöker kringgå den, säger Lars Fresker. 

Officersförbundet har inget emot Försvarsmaktens förslag om en ny förlängd militär grundutbildning på 9-12 månader, men menar att det är en uppenbar risk att Försvarsmakten inte har tillräckligt med personal och lokaler för att genomföra ny grundutbildning så som det beskrivs i underlaget. Officersförbundet anser även att effekterna på rekryteringen inte är tillräckligt väl belysta.